image

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG HỘI VIÊN CMDI

Chương trình Hội viên này cho phép các giám đốc, các cấp quản lý kinh doanh nắm bắt thông tin trực tiếp về chính sách, thị trường và cơ hội đầu tư tại Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long - khu vực đang phát triển nhanh chóng. Với sự hỗ trợ của chính quyền Cần Thơ và Đại học Cần Thơ, các bên quan tâm có thể tham gia các diễn đàn Online và Offline, nhằm nâng cao hiểu biết văn hóa địa phương của khu vực này. Thông qua mạng lưới liên kết với các cơ quan có liên quan và các nhà hoạt động trong ngành tại địa phương, các giám đốc và quản lý kinh doanh có thể xây dựng các chiến lược thâm nhập thị trường và định vị thương hiệu để mở rộng kinh doanh tại đây.
image

LỢI ÍCH THÀNH VIÊN

  • Đăng kí miễn phí cho doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới Hội viên của chúng tôi trong 2 năm đầu.
  • Hội viên được hưởng ưu đãi giảm giá của Ingrid cho dịch vụ phát triển bài Thuyết trình Doanh nghiệp, giúp đơn giản hoá việc tìm kiếm và giới thiệu thương hiệu.
  • Bài Thuyết trình Doanh nghiệp bao gồm việc phát triển nội dung Song ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh) và lên ý tưởng thiết kế.
  • Ưu đãi đặc biệt khi sử dụng Dịch vụ Tiếp thị Truyền thông Mạng Xã hội (Social Media Marketing) và Xây dựng Thương hiệu (Branding) của chúng tôi như một phần của chiến dịch Quảng bá tổng thể.
  • Được cập nhật định kỳ các tin tức về đầu tư nước ngoài, công nghệ và các dự án hiện tại.
  • Tham gia sự kiện với các doanh nghiệp nước ngoài trong mạng lưới Hội viên Quốc tế.
  • Được yêu cầu dịch vụ phát triển Kết nối Doanh Nghiệp (Business matching)
  • Ưu đãi đặc biệt khi tham gia các chương trình Đào tạo khác.